Fotografie a videa z našich akcí, kurzů a aktivit...
 

 

JÓGA PRO DĚTI

NAJDI HLOUBKU SVÉHO JÁ

Cvičení jógy pro děti je naprosto odlišné od toho pro dospělé. Děti se během lekce hravou a hlavně nenásilnou formou učí jednotlivé pozice.
Ty působí na správné držení těla a udržují rovnováhu důležitých životních funkcí. Jóga dětem pomáhá k jejich sebepoznání, zlepšuje jejich soustředěnost a učí je spolupráci s ostatními.
Při správném vedení může jóga rozvíjet fantazii a budovat u dětí sebedůvěru. Vždy je potřeba cvičení přizpůsobit věku, schopnostem konkrétního dítěte a momentální situaci.

Pro koho je kurz určen

Kurz jógy je určen pro děti od 3 – do 12 let.

Lekce je sestavena tématicky. Trvá 60 minut, je provázena různými básničkami, hrami a poutavým příběhem, který dětem přináší ponaučení, a zároveň je tento čas věnovaný relaxaci. Závěr se nese v duchu společného tvoření.

Kurz je k dispozici po 5 nebo 10 lekcích.

Na lekci je doporučen pohodlný oděv a pití. Ostatní pomůcky jsou k dispozici v RC. 

KREATIVNÍ TVOŘENÍ

Kreativní tvoření je součástí lekcí jógy.  Děti si během lekce vytvoří jednoduché výrobky při kterých si zároveň procvičí jemnou a hrubou motoriku.

 

Pokud máte zájem o ukázkovou lekci zdarma, vyplňte prosím níže registrační formulář, ve kterém si zvolte Vámi vybranou aktivitu.