Fotografie a videa z našich akcí, kurzů a aktivit...
 

 

MONTESSORI

PEDAGOGICKY - VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

„Neuhasím žádný oheň, žádnou velikost, žádné nadšení. Místo toho chci osvítit veškerou výuku, aby každý kousek poznání byl přijat s nadšením a porozuměním.“ 

Maria Montessori

Maria Montessori byla výjimečná žena, díky níž vznikl speciální pedagogický směr, který dnes  nese její jméno - Montessori. Nyní se jedná o způsob výuky dětí, který se řídí určitými zákonitostmi. Vychází z lidských vývojových fází, neboť každá fáze vývoje má své cíle (něco, co se má člověk v té fázi naučit). S rozvojem klíčových kompetencí jsou úzce spjaty i potřeby, bez jejichž naplnění se člověk vyvíjí pouze s obtížemi. Montessori pedagogika si klade za cíl rozvinout plný potenciál dětí prostřednictvím znalosti senzitivních období a polarizace pozornosti- mimořádného a dlouhého soustředění se na určitou činnost.

MONTESSORI JE SVOBODNÝ PROSTOR

kde bereme vážně touhu objevovat, zkoumat a zkoušet. Je to místo, kde každý zažije radost z toho, že něco dokáže.

Montessori aktivity nabízené v našem rodinném centru se týkají zejména těchto témat :

  • praktický život
  • smyslová výchova
  • jazyková výchova
  • matematika
  • poznáváme svět
  • kosmický život
Praktický život Smyslová výchova Jazyková výchova Matematika Poznáváme svět Kosmický život

Praktický život

Zdokonaluji se a žiji svůj život. Každý z nás se každý den vydává za novým poznáním. Navazujeme kontakt se světem. K tomu je nutné vstát, ovládat své tělo, učit se hrubé i jemné pohyby.
Potřebuji mít praktické dovednosti a schopnosti, které mi pomohou v sebeobsluze a nezávislosti.

 

Smyslová výchova

Barvy, zvuky, zvláštní povrchy, chutě, vůně a všechno kolem nás je velmi zvláštní a fascinující. Moje smysly vnímají pestrost našeho světa. Moje smysly touží zkoumat všechno kolem nás. I když všemu moc nerozumím, chci zlepšit a pochopit, co vidím, cítím, slyším a ochutnávám. Prožít smyslovou výchovu znamená naučit se ovládnout a porozumět svým smyslům.

 

Jazyková výchova

Porozumění a ovládnutí  podstaty jazyka je nástrojem k dorozumění s ostatními. Naplňuje potřebu vzájemného sdílení a komunikace. Po pláči, úsměvu, natahování rukou následovala řeč.
Písmenko po písmenku, slovo po slovíčku. Jak zní, když je vysloveno? Jak vypadá, když je napsané?

 

Matematika

Dokud jsem jako lidská bytost nezačal vědomě vše zkoumat, netušil jsem, že svět kolem mě je plný čísel, pojmů, znamének a tvarů.
Chápat všechny pojmy, množství a obsah je dlouhodobý proces.

 

Poznáváme svět

Chci poznávat svět, všechno kolem mě. Svět, který je plný barev, věcí, lidí, zvířat, přírodních i umělých objektů. Moje rodina a moje okolí mají za sebou bohatou historii. Poznané si postupně spojuji v jednu velkou nekonečnou mozaiku všeho nového.

Kosmická život

Proč jsem vlastně tady? Kdo jsem? Vše ve mně probouzí nové otázky. Zeměpis, dějepis, fyzika, chemie se stává svým propojením kosmickou výchovou. Jsem malá součástka něčeho velikého.

Pokud máte zájem o ukázkovou lekci zdarma, vyplňte prosím níže registrační formulář, ve kterém si zvolte Vámi vybranou aktivitu.