Fotografie a videa z našich akcí, kurzů a aktivit...
 

 

PLAYWISELY

MOUDRÉ HRANÍ PRO NEJMENŠÍ DĚTI

Výukový systém PlayWisely maximalizuje efektivitu učení i zábavu. Tento pokrokový výukový systém her je určený dětem ve věku od 4 měsíců do 5 let.

ROZVÍJÍ PEVNÉ A ROZUMOVÉ ZÁKLADY VAŠEHO DÍTĚTE

PlayWisely® uplatňují tzv. „metodu směrové orientace“, což je inovativní přístup, který je navržen tak, aby „zapnul a naladil“ přirozenou schopnost mozku vašeho dítěte učit se a pohybovat se, tedy schopnosti tolik potřebné pro kvalitu budoucího vývoje dítěte.
Výukový systém PlayWisely® maximalizuje efektivitu učení i zábavu. Program nestaví primárně na tradičních schopnostech, jakými jsou čtení, psaní, počítání a konkrétní sportovní dovednosti, ale spíše na rozvíjení navigačních schopností a procesů, které umožňují tyto dovednosti účinně využívat. Pomáhá dětem zdokonalit neurosenzorické schopnosti, které později využijí při učení

Program rozvíjí u dětí zejména jazykové dovednosti- řeč, hlas, sluch, schopnosti spojené s učením se- pozornost, poznávání, paměť a pohybové dovednosti -rovnováhu, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru a vizuomotoriku. To vše se děje ve znamení hry a zábavy.

Na všech lekcích PlayWisely® je přítomný rodič nebo kdokoliv jiný, kdo v dítěti dokáže vytvořit pocit bezpečí a příjemné zázemí. Lekce probíhají individuálně nebo ve skupince 2 - 3 dětí.

SENZORICKÉ AKTIVITY MOTORICKÁ CVIČENÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Program rozvíjí u dětí zejména jazykové dovednosti - řeč, hlas, sluch , schopnosti spojené s učením se - pozornost, poznávání, paměť.
 

Pohybové dovednosti - rovnováha, hrubá a jemná motorika, koordinace pohybů, orientace v prostoru a vizuomotorika. To vše ve znamení hry a zábavy.

Na všech lekcích PlayWisely® je přítomný rodič nebo kdokoliv jiný, kdo dítěti vytvoří pocit bezpečí a příjemné zázemí.Lekce probíhají individuálně nebo ve skupince 2 - 3 dětí.

JAK PROBÍHAJÍ LEKCE?

Každá lekce trvá 30 – 45 minut dle věku dítěte je rozdělena na několik částí. Existuje 8 typů,  z nichž každá je zaměřena na jiné dovednosti. Děti dochází na výuku jednou týdně. Dále jsou rozděleny do skupinek dle věku, schopností a povahy. Naše lekce jsou vhodné i pro děti s určitým handicapem, autismem či Downovým syndromem.
Každá  z hodin má svůj pevný rámec, který ale díky individuálnímu přístupu upravujeme dle potřeb každého dítěte tak, abychom byli schopni rozvinout právě i jeho slabší dovednosti. Všechny lekce začínají hrou s výukovými kartami pro rozvoj senzorických a jazykových schopností a pokračují částí pohybovou, která se skládá z aktivit na rozvoj hrubé a aktivit na rozvoj jemné motoriky. Končí se opět hrou s výukovými kartami.

V rámci PlayWisely® spolupracujeme s Klubem chytrého hraní Rubikon v Plzni.

Více zajímavostí o PlayWisely® naleznete na www.playwisely.cz

Pokud máte zájem o ukázkovou lekci zdarma, vyplňte prosím níže registrační formulář, ve kterém si zvolte Vámi vybranou aktivitu: